Стаття 1 № 1 ’2019

О. А. Клименко, канд. техн. наук, доцент, заступ. завідувача лабораторії дослідження використання палив та екології (ЛДВПЕ), заступ. керівника Випробувального центру КТЗ (ВЦ КТЗ);
В. С. Устименко, канд. техн. наук, завідувач ЛДВПЕ, заступник керівника ВЦ КТЗ;
К. С. Колобов, завідувач сектору ЛДВПЕ;
С. О. Ричок, провідний інженер ЛДВПЕ;
М. Д. Гора, провідний інженер ЛДВПЕ;
Н. О. Науменко, науковий співробітник ЛДВПЕ (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН ЛЕГКОВИМИ АВТОМОБІЛЯМИ, ЩО БУЛИ В КОРИСТУВАННІ, ТА ІМПОРТОВАНІ В УКРАЇНУ З США
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-1-257-2-11

Анотація. Наведено аналіз розподілу колісних транспортних засобів (КТЗ) за значеннями масових питомих викидів забруднювальних речовин, отриманих під час випробувань за європейським їздовим циклом NEDC групи з 1109 КТЗ категорії M1 різних брендів (обладнаних бензиновими двигунами, які на момент виробництва відповідали федеральним екологічним вимогам США), що були в користуванні та імпортовані в Україну з Північної Америки.
Надано обґрунтування внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521 з врахуванням відміни наприкінці 2018 р., відповідно до Закону України від 08.11.2018 № 2612-VIII, норм щонайменше рівня «Євро-5», як обов’язкових для першої реєстрації в Україні КТЗ, що були в користуванні, за товарної позиції 8703 Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: колісні транспортні засоби (КТЗ), легкові автомобілі, викиди забруднювальних речовин, технічне регулювання, нормування, сертифікація, імпорт КТЗ із США.

REFERENCES

  1. Law of Ukraine.(2005). “On Some Issues on Import into the Customs Territory of Ukraine and Registration of Transport Vehicles”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-15.
  2. Law of Ukraine. (2018). “On Amendments to the Customs Code of Ukraine and Certain Other Legislative Acts of Ukraine Concerning the Importation of Vehicles into the Customs Territory of Ukraine”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2612-19. DOI: 10.1163/2213-2996_flg_com_194046
  3. The Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine. (2012). “Approval of the design of vehicles, their parts and equipment, approved”. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12
  4. Ministry of Infrastructure of Ukraine. (2018). Rekomendatsii DP «DerzhavtotransNDIproekt» (vysnovok tekhnichnoi sluzhby) [Recommendations of State Enterprise “State Road Transport Research Institute” (technical service conclusion)]. Retrieved from https://mtu.gov.ua/files/Рекомендації%20ДП%20ДержавтотрансНДІпроект.pdf
  5. Ministry of Infrastructure of Ukraine. (2018). Rekomendatsii tekhnichnoi sluzhby – DP «DerzhavtotransNDIproekt» [Recommendations of State Enterprise “State Road Transport Research Institute”]. Retrieved from https://mtu.gov.ua/files/Рекомендації%20технічної%20служби%20з%20 урахуванням %20ЗУ№%202612-VIII%20листопад.pdf