Стаття 2 № 4’2017

Кисловський П. В., провідний інженер;
Пуха В. М., провідний інженер (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»);
Ященко В. М., аспірант (НТУ)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ ПРИВОДІВ
НА АВТОМОБІЛЯХ

Анотація. У статті розглядається перспективне використання автомобілів з гібридним приводом, їхня економічність та безпечність для довкілля.
Ключові слова: гібридний привід, транспортні засоби, електропривід, економія палива, шкідливі викиди.

Аннотация. В статье рассматривается перспективное использование автомобилей с гибридным приводом, их экономичность и безопасность для окружающей среды.
Ключевые слова: гибридный привод, транспортные средства, электропривод, экономия топлива, вредные выбросы.

Annotation. The paper discusses the growing use of hybrid vehicles and their cost-effectiveness as well as safety for the environment.
Keywords: hybrid drive, vehicles, electric drive, fuel economy, harmful emissions.