Стаття 8 № 3’2017

Маковська Ю. А. (ДП «ДерждорНДІ»)
РІВНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ДОВГОСТРОКОВИХ КОНТРАКТАХ НА ПОТОЧНИЙ ДРІБНИЙ РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Анотація. Розглянуто довгострокові контракти, засновані на кінцевих показниках якості обслуговування (ДККП) – рівнях обслуговування доріг. Визначені переваги ДККП над традиційними видами контрактів. Проаналізовано доцільність розробки нормативного документа за рівнями обслуговування.
Ключові слова: довгостроковий контракт кінцевих показників, ДККП, поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання, рівень обслуговування, рівень втручання.

Аннотация. Рассмотрены долгосрочные контракты, основанные на конечных показателях качества обслуживания (ДККП) – уровнях обслуживания дорог. Определены преимущества ДККП над традиционными видами контрактов. Проанализирована целесообразность разработки нормативного документа по уровням обслуживания.
Ключевые слова: долгосрочный контракт конечных показателей, ДКПП, текущий мелкий ремонт, эксплуатационное содержание, уровень обслуживания, уровень вмешательства.

Annotation. Long-term Output- and Performance-based Road Contracts (OPRC) are considered. The advantages over traditional types of contracts are determined. The possibility of establishing rules relating to the level of service is analyzed.
Keywords: output- and performance-based road contract, the routine maintenance, level of service, intervention level.