Стаття 4 № 3’2017

Войтків С. В., Курач Б. В. (науково-технічний центр «Автополіпром»);
Нємий С. В. (НУ «Львівська політехніка»)
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОБУСО-, ТРОЛЕЙБУСО- ТА ЕЛЕКТРОБУСОБУДУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ МІСЬКИХ І ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ (концепція)

Анотація. Запропонована концепція розвитку вітчизняного автобусо-, тролейбусо- та електробусобудування з метою забезпечення значно вищого рівня ефективності, екологічності та безпечності перевезень пасажирів на міських і приміських маршрутах.
Ключові слова: програма, автобус, тролейбус, електробус, перевезення пасажирів, громадський транспорт, пасажирський транспорт, типаж, економічна ефективність, конкурентоспроможність, безпечність перевезень пасажирів.

Аннотация. Предложена концепция развития отечественного автобусо-, тролейбусо- и электробусостроения с целью обеспечения значительно более высокого уровня эффективности, экологичности и безопасности перевозок пассажиров на городских и пригородных маршрутах.
Ключевые слова: программа, автобус, троллейбус, электробус, перевозки пассажиров, общественный транспорт, пассажирский транспорт, типаж, экономическая эффективность, конкурентоспособность, безопасность перевозок пассажиров.

Annotation. The concept of development of domestic bus, trolleybus and electricbuilding is proposed in order to provide a significantly higher level of efficiency, ecological safety and safety of passenger transportation on urban and suburban marshruts.
Keywords: program, bus, trolleybus, electric bus, passenger transportation, public transport, passenger transport, type, economic efficiency, competitiveness, safety of passengers transportation.